Verlofformulier

Verlofformulier

Vrij buiten de schoolvakanties
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling.

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 4 weken voordat u op vakantie gaat doen.
De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen.
De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag uw kind maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie buiten de schoolvakanties om kan nooit. 

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:
  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt.
U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.

Vrij voor bijzondere omstandigheden
U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft. 
Voor bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur u toestemming geven als u voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.

Bezwaar maken tegen beslissing
Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.