Zorg voor leerlingen

Zorg voor leerlingen

Extra hulp aan kinderen

De coördinatie van de leerlingenzorg is in handen van Nicole Schipper, zij is onze zorgcoördinator. Zij kan collega's ondersteuning bieden bij het geven van extra hulp aan kinderen. De zorgcoördinator kan een beroep doen op externe deskundigen. Ook onderhoudt zij de contacten met het samenwerkingsverband Passenderwijs.


 
Nicole Schipper
coördinator zorg

Samenwerkingsverband Passenderwijs

Passenderwijs stelt zich ten doel voor elk kind een zo thuis nabij mogelijk passend aanbod te bieden. Om dit te realiseren zijn afspraken gemaakt over het niveau van 'basisondersteuning'  en 'extra ondersteuning'. Alle scholen dienen de vastgestelde basisondersteuning te bieden, Passenderwijs zal de komende jaren de scholen hierin blijven ondersteunen. Passenderwijs doet dit door de inzet van meerpartijenoverleggen en consultaties op scholen, de leeskliniek en trainingen. Een aanmelding hiervoor kan gedaan worden bij het Loket van Passenderwijs, middels het Groeidocument. 
Een kind met intensievere onderwijsbehoeften dan in de basis op de school wordt geboden, kan in aanmerking komen voor 'extra ondersteuning'. De 'extra ondersteuning' wordt binnen Passenderwijs vormgegeven middels arrangementen. Scholen kunnen zich melden bij het Loket van Passenderwijs indien 'extra ondersteuning' gewenst is. De manier van werken en het ondersteuningsaanbod van Passenderwijs is beschreven in het ondersteuningsplan en beschikbaar op de website www.passenderwijs.nl.
Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel van de school.  Klik hier om het ondersteuningsprofiel te openen.

¹ Passenderwijs is het samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden (uitgezonderd de scholen op reformatorische grondslag).