Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Ontwikkeling op maat

Hoogbegaafdenonderwijs op de Andersenschool: zorg voor ontwikkeling van ongekend talent! 
Zo'n 2 tot 3 % van alle kinderen heeft een IQ van boven de 130 en is daarmee hoogbegaafd. Voor buitenstaanders lijkt hoogbegaafdheid ideaal: een kind dat fluitend de basisschool doorloopt, nooit ergens moeite voor hoeft te doen en verzekerd is van een succesvolle toekomst. Helaas is de waarheid echter vaak anders en ondervinden hoogbegaafde kinderen reeds op de basisschool vele moeilijkheden. Tot voor kort was er nauwelijks aandacht voor de problematiek van deze kwetsbare groep van hoogbegaafde kinderen.
 

Hoogbegaafdheid & onderpresteren

Hoogbegaafdheid houdt meer in dan alleen een hoog IQ. Pas als een IQ hoger dan 130 wordt gecombineerd met een hoge mate van creativiteit en doorzettingsvermogen kun je spreken over hoogbegaafdheid. Veel hoogbegaafde kinderen hebben wel een hoog IQ, maar moeten leren hun creativiteit en doorzettingsvermogen te herkennen en te ontwikkelen. Leren zij dit niet, dan gaan zij 'onderpresteren'.
In het reguliere basisonderwijs worden deze kinderen onvoldoende uitgedaagd op hun niveau, waardoor zij niet leren leren, zich vervelen en uiteindelijk gedemotiveerd raken. Onderpresteren leidt vaak tot problemen, frustraties, gedragsproblemen en zelfs depressies. Daarnaast is er in het reguliere onderwijs vaak veel onbegrip voor hoogbegaafde kinderen: zij worden gezien als vervelende betweters en raken sociaal geïsoleerd. Om deze kinderen op de juiste manier te begeleiden en te leren omgaan met hun ongekende talent is aangepast onderwijs noodzakelijk.
 

Hoogbegaafdenonderwijs in Woerden

In Woerden is er sinds schooljaar 2008 - 2009 een mogelijkheid voor hoogbegaafde  kinderen om passend onderwijs te volgen. Aanvankelijk onder de vlag van het Leonardo-onderwijs. In schooljaar 2023 - 2024 zijn er vier speciale klassen gehuisvest op de Andersenschool in Woerden. De kinderen krijgen er op een andere manier les: de klassen zijn kleiner (maximaal 20 kinderen), zodat de leerkracht iedere leerling beter kan begeleiden. De standaard leerstof wordt op een andere manier aangeboden en wordt in een compacter tijdrooster behandeld, waardoor er tijd overblijft voor diverse extra vakken. Gespecialiseerde docenten geven de kinderen les in onder meer Spaans, drama en schaken.

De ervaring heeft geleerd dat de kinderen die overstappen naar het hoogbegaafdenonderwijs enorm opknappen, zowel op cognitief als op sociaal gebied. Zij voelen zich onder gelijken en krijgen lesstof aangeboden in het tempo en op het niveau dat bij hun behoeftes aansluit. Zij worden uitgedaagd en leren eindelijk zichzelf te zijn na zich vaak jaren te hebben aangepast. Ze leren leren, waardoor zij optimaal gebruik kunnen maken van hun capaciteiten.