Lezen

Lezen

De start van het leesproces 

Beginnen met lezen is héél bijzonder! Omdat er gewerkt wordt met een blik naar het individuele kind, kunnen kinderen starten met het leren lezen als ze er nieuwsgierig naar zijn. Nieuwsgierigheid is de grootste drijfveer om dingen te leren. Spelenderwijs leren heel veel kinderen op de Andersenschool dus al lezen voordat het werkelijk moet. En het fijne is dat er naast het harde werken, ook nog tijd is voor spel!

Lekker lezen

Omdat we op de Andersenschool lezen belangrijk vinden, staat er twee keer per week "lekker lezen" op het programma. Dit houdt in dat de kinderen in vast groepje met hetzelfde niveau allerlei verschillende leesoefeningen doen. Het tutorlezen is een vast onderdeel van deze organisatie. Oudere kinderen helpen jongere kinderen een handje. Een aantal keren per jaar worden alle kinderen getest.
Dankzij deze werkwijze kunnen we kinderen "onderwijs op maat" bieden.

Schrijvers in de school

Minstens 1 keer per jaar bezoekt een beroemde kinderboekenschrijver onze school. Hij of zij leest voor uit eigen werk. Met de kinderen wordt gesproken over boeken, schrijven en alles wat ermee samenhangt.

Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een aanpak waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Hiermee stimuleren we kinderen om thuis en op school meer te lezen en gebruik te maken van betrouwbare digitale informatiebronnen.

De schoolbibliotheek is via een eigen website te bezoeken.