Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels

Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels

Engels vanaf de kleuters

De Andersenschool is een VVTO-school. VVTO staat voor Vroeg VreemdeTalenOnderwijs. Dat betekent in de praktijk dat de kinderen van de Andersenschool al vanaf de kleuters Engels krijgen!

Jonge kinderen leren op een hele andere manier Engels dan oudere kinderen en volwassenen. Jonge kinderen zijn in staat om het Engels op een natuurlijke, bijna 'vanzelfsprekende' manier te leren, via liedjes (met bewegingen), verhaaltjes, spelletjes en zo meer. Zo wordt leren spelen en spelen leren: Engels is leuk!

Op de Andersenschool maken we gebruik van twee verschillende Engelse methoden: In de groepen 1 t/m 3 is dat I-Pockets, en in  de groepen 4 t/m 8 Big English.

Deze methoden zijn een leidraad, maar kunnen worden aangevuld met liedjes, spelletjes, verhaaltjes en zo meer.

Waarom al Engels vanaf de kleuters?

Er zijn vele argumenten aan te dragen. Laten we er een aantal op een rijtje zetten:

A) Onderwijskundige argumenten:
1.
 Jonge kinderen hebben een beter oor voor klanken en imiteren makkelijker dan oudere kinderen. Zij zijn gevoelig voor het aanleren van een goede uitspraak en daarnaast ook minder geremd en spontaner (Schumann, 1974).

2. Krashen, Scarcella en Long (1982) concluderen dat taalleerders die beginnen met het leren van een tweede taal op vroege leeftijd over het algemeen een hoger eindniveau behalen dan taalleerders die op late leeftijd beginnen. Volwassenen en oudere kinderen hebben een snellere start dan jonge kinderen, dus hoe ouder, hoe sneller de taal in eerste instantie wordt verworven, maar jonge tweedetaalleerders behalen een hoger eindniveau, dus hoe jonger, hoe beter het eindresultaat zal zijn. Epstein (Epstein, 1996) praat in dit kader van an Age of Onset

3. Met het onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel werd aangetoond dat tweetalige kinderen tussen de 7.5 en 11 jaar sneller waren in aandachts-, taal- en rekentaken dan hun eentalige leeftijdsgenoten. Daarbij werd ook nog eens een minder intense hersenactiviteit gemeten. De kinderen die van huis uit twee talen hadden meegekregen, presteerden beter dan de zogenaamde schooltweetaligen. Katrien Mondt, de uitvoerder van dit onderzoek, is daarom voor meertalig onderwijs, en liefst 'op zo jong mogelijke leeftijd.'

4. Uit onderzoek van de universiteit in Toronto bleek dat tweetaligen eenzelfde voorsprong hebben bij het uitvoeren van bepaalde visuele taken, als spelers van computerspelletjes. Ook als het ging om "multitasking", het tegelijkertijd uitvoeren van meerdere taken, was deze groep in het voordeel. De proefpersonen  die in hun vrije tijd computerspelletjes speelden scoorden hoog, maar als ze ook nog tweetalig waren bleken ze onoverwinnelijk.

5. Paula Fikkert, hoogleraar Eerste Taalverwerving en Fonologie aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen zegt het volgende over VVTO: "Ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom mensen er tegen zijn. Jonge kinderen zijn opener voor een vreemde taal en nemen die met vanzelfsprekendheid op. De beste manier om een taal te leren is door die te spreken. Kinderen in groep 1 vinden het meestal heel leuk om spelenderwijs een uurtje met Engels bezig te zijn. Ik denk zelfs dat jonge kinderen die communiceren in het Engels via spel de grammaticale regels op een vanzelfsprekende manier oppakken. Niet zodanig dat ze er voordeel van hebben bij hun proefwerk op de middelbare school, maar ze ontwikkelen net wat meer taalgevoel. Het is toch een kwestie van ermee bezig zijn."

6. Het leren van een tweede taal heeft een gunstig effect op de algemene cognitieve ontwikkeling (creatief en analytisch denken, meta linguïstisch bewustzijn: het nadenken over de eigenschappen en functies van taal) en op algemene bewustzijn.

7. VVTO stimuleert internationalisering, ook voor later. Leerlingen kunnen contact opnemen met leerlingen in het buitenland. (Deelder, E & Maljers. A, Jong geleerd is oud gedaan, 2006).

8. Kinderen verkrijgen betere mogelijkheden voor een vervolgopleiding en carrière. In de huidige maatschappij wordt kennis van vreemde talen belangrijk en noodzakelijk beschouwd. (Deelder, E & Maljers. A, Jong geleerd is oud gedaan, 2006). De grenzen van de taal, zijn de grenzen van de wereld van een mens (Witggenstein). Engels is een wereldtaal, dus hoe beter kinderen Engels kunnen, des te groter wordt hun wereld. Taal biedt kansen. Taalrijke kinderen zijn kansrijke kinderen.

9. Jonge kinderen hebben vaak geen last van psychologische remmingen en hanteren de taal op speelse manier en zonder angsten. Zij durven een andere taal te spreken en zijn niet bang om fouten te maken.

B) Neuro-biologische argumenten:
1.
 Kinderen tot zeven jaar leren een vreemde taal het makkelijkst. Penfield en Roberts beweerden dat kinderen een speciale aanleg hebben voor het leren van  taal en dat deze aanleg leeftijdsgebonden is. Sieneke Goorhuis-Brouwer (Meertaligheid bij kinderen, 2006) zegt hierover: "De hersenen van jonge kinderen van nul tot zeven jaar zijn zo open voor het opslaan van informatie dat het niet uitmaakt of er één of twee taalsystemen in de basis worden opgebouwd. Er zijn hersencellen genoeg en in deze periode kunnen hersencellen net zoveel verbindingen aangaan als door stimulatie vanuit de omgeving mogelijk wordt gemaakt."

2. Uit onderzoeksresultaten blijkt dat het brein van ouderen die meertalig zijn, langer floreert. "Tweetaligheid stimuleert andere cognitieve vaardigheden bij kinderen. Ze worden zich meer bewust van structuren en leren analytisch denken door taal. Ze leren structuur zonder erbij na te denken. Vergelijk het met jonge kinderen die blokken bouwen. Ze maken geen sommen, maar zijn eigenlijk bezig met voorbereidend rekenen. Zo kun je ook met jonge kinderen bezig zijn met een vreemde taal."

3. Om een nieuwe taal te leren moet het brein zich herorganiseren. De hersenen moeten efficiënt leren omgaan met middelen en problemen leren oplossen. Dat is geen taalspecifieke vaardigheid, maar een systeem van algemeen nut. Zo krijgen kinderen die meerdere talen leren op jonge leeftijd al een routine in efficiënt denken en een algemeen probleemoplossend vermogen. Die routines kunnen ze ook op andere leerdomeinen toepassen, waardoor hun leervermogen en inzicht toeneemt.

4. Ook het inzicht in taal neemt in het algemeen toe doordat kinderen taalstructuren makkelijker leren doorzien en hun taalgebied in de hersenen meer wordt gestimuleerd. Kinderen profiteren hier de rest van hun leven van. Het leren van een taal is voor deze kinderen in verhouding een makkelijke opgave.

5. Zowel de rechter -als de linkerhersenhelft is bij jonge kinderen even ontvankelijk voor taal. Het brein is flexibeler dan bij oudere kinderen en dit is gunstig in het kader van de taalverwerving.

C) Politiek- economisch en maatschappelijke argumenten:
1. Het leren van een vreemde taal moet gezien worden als ''… an instrument of information and culture which should be available to all' (Christ, 1979). Nu landsgrenzen steeds verder aan het vervagen zijn, worden de contacten met de omringende landen steeds intensiever. Er is behoefte aan een 'Lingua Franca', een internationaal communicatiemiddel. In de omringende landen is Engels aangewezen als eerste vreemde taal.

2. Wil Nederland blijven meekomen in de internationale economie, dan is het nodig dat meer Nederlanders meer talen gaan beheersen en dat het niveau van de taalbeheersing stijgt. (Beker, 2008), Geraadpleegd op 11-04-2010).

3. Een ander argument voor Engels als eerste vreemde taal, is het feit dat jonge kinderen via spelletjes, muziek en televisieprogramma's geconfronteerd worden met de Britse en Amerikaanse taal en cultuur. Het aandeel van oorspronkelijke Engelstalige woorden wordt in de Nederlandse taal steeds groter en maakt derhalve onderdeel uit van de wereld van het kind. Engels is dan eigenlijk zo vreemd nog niet.

4. Daarnaast vergroot het hun respect voor andere talen en culturen en krijgen kinderen meer zelfvertrouwen om de wereld tegemoet te treden. De drempel om met anderstaligen in contact te komen, wordt door VVTO dan ook sterk verlaagd.