Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Wat biedt BSO De Vliegende Koffer?

BSO De Vliegende Koffer is gevestigd in twee ruime, boven elkaar liggende etages van een schoolwoning in de wijk Snel & Polanen.

Tijdens de schoolweken zijn er twee basisgroepen. Als de pedagogisch medewerkers de kinderen van school hebben opgehaald, eten en drinken ze in hun eigen basisgroep. De kinderen kunnen rustig bijkomen van school en hun verhalen vertellen.

Buiten kan heerlijk gespeeld worden op een groot speelterrein met duikelrekken en een klimtoestel. Binnen is er de mogelijkheid om te lezen, te bouwen, te knutselen of een gezelschapsspel te doen. Op de bovenverdieping staat een groot speelhuis.

De diverse speelhoeken nodigen uit om in kleine groepjes te spelen, verkleden of knutselen. BSO-tijd is vrije tijd en de kinderen kiezen dus dagelijks wat ze willen doen en waar ze dat doen. Vervelen mag, maar door spel en speelgoed actueel en aantrekkelijk te houden, slagen de pedagogisch medewerkers erin de kinderen steeds met iets nieuws te prikkelen. Er is ruimte om te kiezen, gekoppeld aan een vast ritme met herkenbare momenten van eten, rust en spel.

De locatie werkt thematisch. De themakeuze kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op het seizoen, een feestdag, een idee van een pedagogisch medewerker of een groep kinderen. Het thema vormt de leidraad voor de activiteiten.

Er zijn regelmatig georganiseerde activiteiten op het gebied van dans en beweging, toneel, beeldend vormen, sport en spel of koken en bakken. Deelname is vrijwillig. Soms zijn er externe workshops, waarvoor kinderen zich kunnen inschrijven. Er kan dan een kleine ouderbijdrage worden gevraagd.

Voor meer informatie klik hier