Extra uitdaging

Extra uitdaging

Vakkendag

Elke woensdag wordt er voor een aantal reguliere leerlingen en de hoogbegaafde leerlingen van de Andersenschool "vakkendag" georganiseerd. Op deze dag geven verschillende vakleerkrachten les aan kinderen uit HB 5 t/m 8.Voor schooljaar 2023 - 2024 hebben we vakleerkrachten voor de lessen Spaans, drama, schaken en programmeren. Daarnaast krijgen de kinderen die dag een uur les van een leerkracht in 'Onderzoeksvaardigheden'.

De groepen zijn tijdens vakkendag anders samengesteld dan de overige dagen van de week. Samen met de vakdocent Spaans wordt door de vakkendagcoördinator gekeken hoe de zes groepen het beste ingedeeld kunnen worden. De groepen bestaan uit ongeveer 18 leerlingen. Ook een aantal reguliere leerlingen stellen we in de gelegenheid om deel te nemen aan de vakkendag.

Samen met de zorgcoördinator en groepsleerkrachten wordt er bepaald welke reguliere leerlingen extra uitdaging nodig hebben buiten de groep. Ouders van deze leerlingen krijgen in juni een uitnodiging van de vakkendagcoördinator om hun zoon/dochter voor vakkendag aan te melden. Op woensdag worden er in de reguliere groepen geen moeilijke nieuwe instructies gegeven die door deze doelgroep niet gemist kunnen worden.

Voor de start van de vakkendag ontvangen alle leerlingen een rooster voor de vakkendag, welke zij zelf bewaren in hun vakkendagmap.

Op woensdag starten de leerlingen om 08:30 uur gelijk met hun eerste les. Na drie kwartier is het lesuur voorbij en wisselen de leerlingen van lokaal. Na twee lessen is er even pauze, waarna de leerlingen nog twee lessen volgen. In de lunchpauze lunchen de leerlingen een kwartier in het lokaal dat op hun rooster staat, voor de lunch spelen we een half uur buiten. We sluiten de dag af met de laatste twee lessen.